π
lees, leer, doe, weet
Github

Templates

Op deze pagina kun je de templates / sjablonen downloaden die zijn gebruikt bij het maken van het lesmateriaal.

Bestand Beschrijving
onwijs_16x9_landscape.potx Powerpoint 16x9 slide sjabloon met raster
elke cm een hulplijn
kleur voor vormen #ffc000
onwijs_a4_portrait.potx Powerpoint A4 staand formaat met raster
elke cm een hulplijn
kleur voor vormen #ffc000